நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு NILS வளங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
மண்டப வசதிகளை முன்பதிவு செய்ய நேரடியாக விண்ணப்பிக்கவும்

அமைப்பு / அமைப்பாளர்
தொடர்பு நபர்
பதவி
முகவரி
தொலைபேசி
தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
கருத்தரங்கு பெயர்
பங்குபற்றுவோர் எண்ணிக்கை


தேவையான மண்டப வசதிகளின் விபரங்கள்
  தேவையான மண்டபம்
ஆசனங்கள்
நாளொன்றுக்கான தொகை (ரூபா.)
தேவையான திகதி
தேவையான நேரம் (மணி)
தொடக்கம்
முடிவு
பிரதான கேட்போர்கூடம் (AC)
60
-
Lecture Room 01 (AC)
30
-
விரிவுரை அறை 02 (AC)
30
-

தேவையான துணைக்கருவிகள்
துணைக்கருவிகள்
தொகை (ரூபா.)
தேவைப்பாடு
பல்லூடக ஒளிப்படக்காட்டி
-
மடிக்கணனி
-
கம்பியற்ற ஒலிபெருக்கி
-
PA அமைப்பு
-
தொலைகாட்சி பெட்டி
-
பித்தளை எண்ணெய் விளக்கு
-

உணவு விபரங்கள்
உணவின் பெயர்
நபரொருவருக்கான தொகை (ரூபா.)
தேவைப்பாடு
காலை தேநீர் சிற்றுண்டிகளுடன்
-
மதிய உணவு
-
மாலை தேநீர் சிற்றுண்டிகளுடன்
-
குறிப்புகள்
  • கட்டணத்தின் 50% ஆனது உறுதிப்படுத்தலின் போதும், மிகுதி நிகழ்ச்சிக்கு 7 நாட்களுக்கு முன்னதாகவும் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
  • "தொழிற் கல்வி தொடர்பான தேசிய நிறுவனம்" இன் பெயரில் காசோலைகள் வரையப்பட வேண்டும்.
  • மேற் குறிப்பிட்ட காலவரையில், தொழிற் கல்வி தொடர்பான தேசிய நிறுவனத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றுவதாக உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு