நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தொடர்புக்கு தொடர்பு விபரங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தொடர்பு விபரங்கள்

தொடர்பு தகவல்கள் தொலைபேசி நீடிப்பு தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பொதுத் தொடர்பு +94 11-2786547 +94 11-2786547
பணிப்பாளர் நாயகம் +94 11-2786549
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
தொழில் உதவி ஆணையாளர்

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
கணக்காளர்

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
தொழில் சட்டம் மற்றும் கைத்தொழில் உறவுகள் +94 11-2786543
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
வேலைத்தல உற்பத்தித்திறன் +94 11-2786548
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
மனித வள முகாமைத்துவம் +94 11-2786542
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
பரீட்சை திணைக்களம் +94 11-2786551
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
நிர்வாக அலுவலகம்

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு