நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தொடர்புக்கு விசாரணை
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
விசாரணை
தேசிய தொழில் கற்கைகள் நிறுவனம்
இல: 267, பன்னிபிட்டிய வீதி, பெலவத்தை,
பத்தரமுல்லை,
இலங்கை
தொலைபேசி : +94 11 2786547
தொலைநகல் : +94 11 2786547


reload.gif


NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு